Yayınlar

Covid-19 pandemi süreci pek çok insanı farklı yönlerde etkilemekle birlikte E-Spor yapan oyuncuları da etkilemiştir. E-Spor yapan bireyler zaten normal sporculara göre daha az fiziksel aktiviteye sahip bireyler olmakla birlikte pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin azalmasından daha fazla etkilenmeleri beklenmektedir. Yaptığımız bir çalışmaya göre E- sporcularda Covid-19 sürecinde beklendiği üzere oyun başında geçirilen süre artmış, bu da ağrılarında artışa sebep olmuştur. Fakat buna rağmen fiziksel aktivite düzeyleri iyi düzeyde ölçülmüştür.

Eğer siz de bilgisayar başında çok vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız ya da E-Spor ile uğraşıyorsanız fiziksel aktivitenizin artırılması ve oluşan ağrılarınızın azaltılması için mutlaka bir fizyoterapiste başvurmalısınız.


Çoğumuz Covid-19 süreci ile birlikte evde “Home Ofis” çalışma düzenine geçtik. Ofis ortamı ile evde çalışma ortamı arasındaki ergonomik farklılıklardan kaynaklı bu süreçte kişilerden bel, omuz ve diz bölgelerinde oluşan ağrıları araştırdığımız bir çalışma planladık.

Covid-19 izolasyon sürecinde evde çalışmaya başlayan 87 gönüllü bireyin ağrılarını ve bel, diz ve omuz bölgelerindeki özürlülük düzeylerini ölçtük.

Bireylerin 3-8 saat boyunca evde çalışma pozisyonunda bulunduğunu gördük.

Covid-19 izolasyon sürecinde evde çalışmaya başlayan bireylerde en fazla bel ağrısı, sonrasında omuz ağrısı ve en az oranda ise diz ağrısı görüldüğünü gözlemledik.

Kaynak: PEKYAVAŞ, N. Ö., & PEKYAVAS, E. Investigation of The Pain and Disability Situation of The Individuals Working” Home-Office” At Home At The Covid-19 Isolation Process. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences3(2), 100-104.


Ozunlu N, Basari GO, Baltacı G. The Effects of Carrying Extra Weight on Ankle Stability in Adolescent Basketball Players – The Foot, 2010;20:55–60